วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2552

การอยู่ค่ายพักแรมโรงเรียนบ้านท่ามะขามการเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2551
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
จำนวนนักเรียน 43 คน
อยู่ค่ายจำนวน 3 วัน 2 คืน
สถานที่ค่ายปิยมงคล อำเภอเมืองราชบุรี

อบรมเว็บบล็อก

อบรมเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอน

อบรมเว็บบล็อก

อบรมการสร้างบล็อกเพื่อการเรียนการสอน

การแสดงนิทรรศการ

การแสดงนิทรรศการ
การแสดงนิทรรศการที่จังหวัดภูเก็ต

ชมวิวภาคใต้

ชมวิวภาคใต้
ดูพระอาทิตย์ขึ้นที่แหลมพรหมเทพ

ด่านเจดีย์สามองค์

ด่านเจดีย์สามองค์
ไหว้สถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพร